KABİLİYETLERGELIŞTIRME

Sistem Mühendisliği

-  TASECS, çeşitli alanlarda bir projenin veya sistemin tüm yönlerini denetlemektedir. Sistem Mühendisliği konusunda temel kaynak olarak "SAE_ARP_4754" ve "INCOSE SYSTEMS ENGINEERING HANDBOOK" kullanılmaktadır.

-   Sistem Mühendisliğinin görevi, projelerin başlangıcından sonuna kadar program geliştirmek için sistematik bir yaklaşım kullanmak ve uygulamaktır.

-   Tüm departmanlar, sistem mühendisliği yaklaşımıyla birbirleriyle entegre çalışırlar.


Sistem Mühendisliği Faaliyetleri esas olarak şunları içerir

-  İhtiyaç Tanımı
-  Mimari Tasarım
-  Geçerleme Süreci
-  Doğrulama Süreci
-  Uygulama Süreci
-  Diğer Süreçlerin Entegrasyonu