ECS ÇÖZÜMLERİKABIN BASINÇLANDIRMA KONTROL SISTEMLERI (CPCS)

Kabin Basıncı Kontrol Sistemi Bileşenleri

Kabin Basıncı Kontrol Sistemi Bileşenleri

Kabin basınçlandırması için hava kaynağı

Hava Aracının Çevresel Kontrol Sistemi PACK düzeneği, havayı uçak basınç kabına (kabin) girmeye zorlar. Basınçlandırma Kontrol Sistemi, güvenli bir kabin irtifası sağlar. Bu, yolcuların ve mürettebatın tam kan doygunluğunu kolaylaştırmak için yeterli basınçta yeterli oksijen bulunmasını sağlamayı amaçlar.

Kabin Basıncının Kontrolü

Kabin basınçlandırmasının kontrolü, kabinden dışarı akan hava miktarının düzenlenmesi ile gerçekleştirilir. Basınçlandırma kontrolü için ana bileşenler, Kabin basınç kontrolörü (CPC), Çıkış valfi, Emniyet valfi ve Negatif basınç tahliye valfidir.

Kabin Basınç Kontrolörü (CPC)

Kabin basınç kontrolörü, kabin hava basıncını kontrol etmek için kullanılan cihazdır. Her CPC'nin kendi sistem arayüzü ve valf motor sistemi vardır. Kabin irtifası hızı, normalde kabin basıncı kontrolörü tarafından 8.000 feet kabin irtifasına kadar kontrol edilir.

Çıkış Valfi

Bir kabin çıkış valfi, kabinde tutulan hava basıncı miktarını belirlemek için açılır, kapanır veya ayarlama yapar.

Pozitif Basınç Tahliye Vanası

Basınçlandırma emniyet valfleri, uçak kabininde aşırı basınç oluşmasını önlemek için kullanılır. Bunlar, önceden ayarlanmış bir diferansiyel basınçta açılırlar ve havanın kabinden dışarı akmasına izin verirler. Ayrıca mürettebatın kabin havasını manuel olarak boşaltmasına izin veren bir boşaltma valfi görevi görürler. Çoğu hava taşıtında emniyet valfleri 8 ila 10 psid arasında açılacak şekilde ayarlanmıştır. Bazı büyük nakliye kategorisindeki uçak kabinlerinde birden fazla kabin basınçlandırma emniyet valfi bulunabilir. Pozitif basınç tahliye valfleri olarak da adlandırılan basınçlandırma emniyet valfleri, aşırı basıncın uçak yapısına zarar vermesini önler. Pozitif basınç tahliye valfleri, çıkış valfinin kapanmaması halinde gövde basıncını dışarı veren arıza güvenlik cihazlarıdır.

Negatif Basınç Tahliye Valfi

Negatif basınç tahliye valfi, uçak yapısının negatif basınç (vakum basıncı) farkı nedeniyle hasar görmesini önler. Bu, hızlı bir alçalma sırasında yapısal hasarı önleyebilir. Yaylı tahliye valfi içeriye doğru açılarak ortam havasının kabine girmesini sağlar. Çok fazla negatif basınç, kabin kapısını açarken zorluğa neden olabilir. Negatif basınç yeterince yüksekse, basınçlı kap, kabin basıncının ortam basıncından daha yüksek olması için tasarlandığından yapısal hasara neden olabilir.

Havalandırma Sistemi

Havalandırma, havanın kabine giriş hızının ve kabinden çıkış hızının kontrol edilmesiyle sağlanır. Besleme havası kabine pompalanan havadır ve pompalandığından daha yavaş bir hızda dışarı çıkmasına izin verilirse kabin basınçlı hale gelir. Havalandırma sistemi, havayı emme yoluyla uzaklaştırmak için kabin ile ortam arasındaki fark basıncını kullanır.

Elektronik CPCS

- Basınç algılama dışındaki tüm kontrol işlevleri elektrik enerjisinden yararlanır. Çıkış vanası aktivasyonu elektriksel olarak gerçekleştirilir. Kabin basınç kontrolörü, basınç algılama, mantık ve sinyal üretme devrelerini içeren elektronik modüler bir ünitedir.
- Elektronik CPCS'lerde dişli takımlarıyla birleştirilmiş servo motorlardan oluşan elektrikli aktüatörler kullanılır. Basınçlandırma panelindeki Seçici kullanıldığında ECS kontrolörü, kabin basınç kontrolörüne elektrik sinyalleri gönderir. Bu da söz konusu bilgiler üzerinde basınçlandırma mantığını uygulayarak çıkış valflerinin konumunu ayarlamak suretiyle kabin sıcaklığını düzenler. Çıkış valfleri aynı zamanda pnömatik çalışmada emniyet valfleri, negatif basınç tahliye valfleri ve basınç boşaltma valfleri olarak da işlev görebilir
- Elektro/Pnömatik Kabin Basınç Kontrol Sistemleri tanımı pnömatik olarak çalıştırılan, elektrik kontrollü dışarı akış valfleri kullanan hibrid sistemler için kullanılmaktadır.

Elektronik CPCS

- Basınç algılama dışındaki tüm kontrol işlevleri elektrik enerjisinden yararlanır. Çıkış vanası aktivasyonu elektriksel olarak gerçekleştirilir. Kabin basınç kontrolörü, basınç algılama, mantık ve sinyal üretme devrelerini içeren elektronik modüler bir ünitedir.

- Elektronik CPCS'lerde dişli takımlarıyla birleştirilmiş servo motorlardan oluşan elektrikli aktüatörler kullanılır. Basınçlandırma panelindeki Seçici kullanıldığında ECS kontrolörü, kabin basınç kontrolörüne elektrik sinyalleri gönderir. Bu da söz konusu bilgiler üzerinde basınçlandırma mantığını uygulayarak çıkış valflerinin konumunu ayarlamak suretiyle kabin sıcaklığını düzenler. Çıkış valfleri aynı zamanda pnömatik çalışmada emniyet valfleri, negatif basınç tahliye valfleri ve basınç boşaltma valfleri olarak da işlev görebilir.