KABİLİYETLERTEST VE KALİFİKASYONLAR

Ekipman Seviye Testi

 - Çevresel kontrol sistemlerinde (ECS) soğutma döngüleri kullanılmaktadır. ECS sistemlerinde genleşme vanası, evaporatör, kompresör ve kondenser olmak üzere 4 ana ekipman bulunmaktadır. Tüm bu ekipmanlar sistemi oluşturmaktadır. Sistem performans sınırı, ekipman performans sınırlarına göre tanımlanmaktadır. Her ekipman, sınırlamalarını tanımlamak için özel olarak test edilmektedir. Sistemi oluşturan her bir ekipmanın performansı ayrı ayrı test edilir. Sistem performans sınırlamaları, ekipman seviyesi testinin sonunda belirlenir.

 - Standartlara uygun olarak Ekipman Seviye Testi, söz konusu ekipmanın kendi tasarımına uygun olduğundan ve sisteme entegre edilebileceğinden emin olmak için gerçekleştirilir. Ekipman seviye testi ile test ekibi, hataya, istenilen performansa sahip olmayan ekipmanların belirlenmesini hedefler ve sistem bazında kullanılacak ekipmanların gereksinimleri ne ölçüde karşıladığını test eder.