ECS ÇÖZÜMLERİİKLIMLENDIRME SISTEMLERI

Akış Kontrolü

Akış Kontrol Sistemleri

Uçak klima sistemleri, basınç, sıcaklık ve besleme ve debi etkili hava akışının yanı sıra döngünün bir parçasını oluşturabilecek sıvıları yöneten çok çeşitli valfleri ve bunların aktüatörlerini ve kontrollerini içerir.

Akış Kontrolü

Uçak klima sistemleri, basınç, sıcaklık, besleme ve debi etkili hava akışının yanı sıra döngünün bir parçasını oluşturabilecek sıvıları yöneten çok çeşitli valfleri ve bunların aktüatörlerini ve kontrollerini içerir. Valfler pnömatik, elektriksel veya hidrolik olarak çalıştırılabilir ve kulmandaları pnömatik, elektronik veya elektro-pnömatik olabilir

Akış Kontrolü, şu amaçlarla kullanılır:

-  Kabine belirli bir havalandırma hızı sağlanması.

-  Yeterli miktarda temiz hava sağlanması.

-  Yeterli havalandırma akışı sağlayarak kabin basıncı/sıcaklığı ihtiyaçlarının karşılanması

-  Akışı sınırlandırarak gürültünün kabul edilebilir bir seviyede tutulması

-  Motor yakıtını korumak için motor tahliye havası akışının sınırlandırılması.

-  Duman tahliyesi için hava akışının kontrol edilmesi


Havacılık ve uzay sistemlerinde kullanılan Valf örnekleri şunlardır

-  Kapatma valfleri

-  Kelebek valfler

-  Bilyalı valfler

-  Tek yönlü valfler

-  Körüklü valfler

-  İğne valfler

-  Tahliye valfleri

Akış Algılama, bir venturi veya sıcak telli anometreler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

 

ECS sistemlerinde hava akışını kontrol etmek için fanlar kullanılır. Eksenel ve radyal fanlar dahil olmak üzere başlıca iki tip fan vardır. Fanlardan geçen akış hızı, devir artırılarak/azaltılarak ayarlanabilir. Bir fandan geçen akış miktarı aynı zamanda pervane kanatlarının geometrisine ve konum açısına da bağlıdır.