ECS ÇÖZÜMLERİİKLIMLENDIRME SISTEMLERI

Nem/Kontaminasyon Kontrolü

Yolcuların rahatlığı çok önemli bir konudur ve sadece ısıtma, soğutma ve havalandırma sorunlarını değil aynı zamanda hem alçak irtifalarda uçuş sırasında hem de yerdeyken nem kontrolünü de içerir. Sonuç olarak, özellikle sıcak ve nemli havalarda zeminde çalıştırma sırasında nem giderme işleminden kaynaklanan gizli ısının giderilmesi için yeterli kapasite ve araçlar sağlanmalıdır.

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerin çoğunda bağıl nem oranı %30 ile %60 arasındadır. Nem, yüksek sıcaklıklarla birleştiğinde neredeyse anında rahatsızlığa neden olur. Bunun aksine, çok düşük nem seviyelerinin fark edilmesi çok daha uzun bir zaman alır.

Hem düşük hem de yüksek nemli ortamlar, yolcularda ve özellikle de performansları kritik olabilen mürettebat üyelerinde çeşitli rahatsızlıklara (yüksek nem nedeniyle aşırı terleme, solunum artışı, baş ağrısı, bitkinlik ve düşük nem nedeniyle burun/boğaz kuruluğu, solunum sıkıntıları ve göz kuruluğu) neden olur.

Ayrıca, elektronik ekipmana zarar verebilecek pencerelerde, ön camlarda, ısı ve ses yalıtımında görülebilecek yoğuşmayı önlemek için nem kontrolü yapılması da önemlidir. Kabin havasına maruz kalan metal parçalar veya diğer yüksek ısı iletkenliğine sahip malzemeler alçaktan uçan düşük hızlı uçakların soğuk yüzeyinden izole edilmelidir.

Yüksek İrtifalarda Uçan Uçaklarda Nem

Yüksek irtifalarda uçak yapısının aşırı soğuması nedeniyle lokal sıcaklıklar 'çiğ' noktasının altına düşebilir.
Çiğlenme noktası, hava basıncı ve su içeriğinin sabit kalacağı varsayıldığında havanın su buharına doygun hale gelmesi için düşmesi gereken sıcaklıktır. Çiğlenme noktasının altına indiğinde havanın nem kapasitesi azalır ve havadaki su buharı yoğuşarak çiğ olarak bilinen sıvı suyu oluşturur.

Yoğuşma Suyunun Diğer Etkileri

Akış Kontrolü, şu amaçlarla kullanılır

-  Uçak içinde yağmur: Hava aracının parçalarında oluşan yoğuşma suyu, yolcuların ve yüzeylerin üzerine damlayabilir.
-  ECS ekipmanında hasar: Korozyon ve dönen ekipmana giren su arızalara yol açar.
-  Elektrik kısa devreleri.
-  Pencereden Görüş.
-  Yapısal Yoğuşma: Yüksek irtifa bölümünde kısmen bahsedilen çeşitli etkiler ortaya çıkabilir
    -  Islak yalıtım örtüleri
    -  Sintinede su birikmesi
    -  Dış Cidarda Buzlanma

Hava taşıtlarında nem seviyeleri ve nem ölçümü

Kabin nemi, nem oluşumuna, havalandırmaya ve ortam nemine bağlıdır ve genellikle aşağıdaki ölçütler kullanılarak ölçülür.

Yaş Termometre Sıcaklığı

Yaş termometre sıcaklığı, sabit bir basınçta suyun havaya buharlaşmasıyla havanın soğutulabileceği en düşük sıcaklıktır.

Kuru Termometre Sıcaklığı

Kuru termometre sıcaklığı, havaya serbestçe maruz kalan ancak radyasyon ve nemden korunmuş bir termometre ile ölçülen hava sıcaklığıdır.

Nem ve Kirlilik Giderme Çözümleri

Genel ECS Çözümleri (Tüm ECS türleri için geçerlidir)

-   Yardımcı Tahliye: Alçak noktalarda ve kanallar boyunca Kapanlar/Drenajlar.
-   Soğuk hava çıkışları için metal olmayan malzemelerin kullanılması ve soğuk hava ile temas eden metallerin yalıtılması.
-   Hatların su birikmesini önleyecek şekilde yönlendirilmesi
Hava Çevrim Sistemleri

 - Düşük Basınçlı Su Ayırıcılar: Küçük su damlacıkları, toplanıp dışarı atılmak veya döngü verimliliklerini artırmak için ısı eşanjörü çekirdek yüzeyine püskürtülmek üzere birleştirilerek daha büyük damlacıklar haline getirilir.

- Yüksek Basınçlı Su Toplayıcıları: Hava, genellikle giriş havasını soğutan bir kondansatörde soğutulur. Su, damlacıklar halinde yoğunlaştıktan sonra santrifüj kullanılarak bertaraf edilebilir.
Buhar Çevrim Sistemleri

- VCS Sistemleri, hava araçlarının basınçlı bölümlerine yerleştirilebilme avantajına sahiptir. VCS sistemleri havayı soğutmak için evaporatörlerini kullanır ve kolayca boşaltılabilir.

Nemlendirme

Yüksek irtifalarda uzun süre sefer yapan uçaklar için nemlendirme gerekebilir. Kabin bağıl neminin %30 ila %60 arasında tutulması arzu edilir. Ancak bu, yüksek irtifanın hava aracı sıcaklıkları üzerindeki etkileri nedeniyle sorunlara yol açabilir. Ayrıca, ön cam direklerinde %30'un üzerinde yoğuşma gözlemlenmiştir. Bu nedenle çoğu hava aracı uygulamalarında nemin %20 düzeyinde elde edilmesi hedeflenmektedirNemlendirme aşağıdakiler kullanılarak gerçekleştirilebilir

-  Sprey Püskürtmesi
-  Mekanik Aerosol Üreteçleri Buhar Püskürtmesi
-  Buhar Püskürtmesi
-  Membranlı Nemlendiriciler
-  Emmeli Nemlendiriciler