ECS ÇÖZÜMLERİİKLIMLENDIRME SISTEMLERI

Sıcaklık Kontrolü

Sıcaklık kontrol sistemleri, bir uçak kabinine giren havalandırma havasının sıcaklığını ayarlamak için kullanılır.

Valfler ve aktüatörler bir hava taşıtı içindeki sıcaklığı düzenlemek için kullanılır. Ek ısı ayarlama valfleri, PACK (pnömatik hava döngü sistemi) tahliye sıcaklığını kontrol etmek, sistem içinde buzlanmayı önlemek ve bireysel çok bölgeli sistemler için ısıtma trim havası sağlamak için uçak klima sistemlerinde kullanılır. Bu işlevler, algılanan bir karışık hava sıcaklığı olması halinde tahliye havası ve soğutulmuş havanın karıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Kelebek valfler en çok ısı ekleme valfleri olarak kullanılır. Bu valfler, hem elektrik motorlu aktüatörler hem de pnömatik aktüatörlerle çalıştırılır.